CROESO/WELCOME

Gwynedd Disposables

Rydym yn cyflenwi ystod eang o gynnyrch o’r safon uchaf ar gyfer eich holl anghenion glanhau, glanweithdra, a diheintio ym meysydd arlwyo, iechyd a gofal, hamdden a thwristiaeth ledled Gogledd Cymru.

Gyda degawdau o brofiad a gwybodaeth am ein cynnyrch, gallwn eich cynorthwyo chi o warchod eich busnes, staff a chwsmeriaid yn ddiogel ac effeithiol o fewn eich cyllideb ac yn unol â gofynion amgylcheddol.

 

Os oes ganddoch chi unrhyw ymholiad neu angen cyngor cofiwch alw draw neu cysylltwch ar unwaith – ‘da ni yma i helpu!

warehouse.jpg

We supply a wide range of high-quality ethically sourced and environmentally sound products for all your cleaning, hygiene and sanitisation requirements in the catering, leisure, tourism, nursing and care home sectors throughout North Wales.

Decades of experience and product knowledge means that we can help you to protect your business, colleagues, and customers safely and effectively without breaking your budget.

If you have any enquiries or just need advice, please don’t hesitate to visit us or contact us immediately – we are here to help!